TTJB Cer

TTJB Cer là chương trình cho thuê chứng chỉ để cài IPA trên iOS/iPadOS. Tất cả các ứng dụng không được phân phối trên App Store cần phải được ký bằng chứng chỉ trước khi chúng có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Yêu cầu mở trang bằng trình duyệt Safari. Sau khi nhấn "Lấy thông tin thiết bị" hãy chọn "Cho phép" và cài đặt cấu hình để lấy thông tin thiết bị cho quá trình đăng kí

Cer

một sản phẩm bởi TTJB

Hệ thống cho thuê chứng chỉ iOS/iPadOS dành cho bạn
cer

Các gói

Gói Cheap: 50k/6 tháng. Nhận chứng chỉ sau 1-3 ngày kể từ khi thanh toán. Bảo hành chứng chỉ trong 90 ngày.

Gói 1: Do số lượng đăng kí quá nhiều, gói 1 tạm thời dừng đăng kí mới.

Gói 2: Do số lượng đăng kí quá nhiều, gói 2 tạm thời dừng đăng kí mới.

Gói 3: Do số lượng đăng kí quá nhiều, gói 3 tạm thời dừng đăng kí mới.

Gói 4: 299k/11-12 tháng. Mở khoá ngay lập tức cái máy bị chặn (ban/blacklist) do dùng chứng chỉ ở nơi khác. Nhận chứng chỉ ngay sau khi thanh toán. Bảo hành chứng chỉ trong 300 ngày.

Nếu thiết bị của bạn bị chặn do sử dụng chứng chỉ bị thu hồi vì thuê ở nơi khác, khi bạn đăng kí các gói 1-3 TTJB sẽ không hoàn tiền mà bạn sẽ nhận được chứng chỉ sau khi hết 14-30 ngày

Chức năng

Bạn có thể kí mọi IPA bằng chứng chỉ. Không giới hạn

TTJB Cer đi kèm 1 kho ứng dụng với rất nhiều IPA mà bạn không phải đi tìm từng IPA riêng lẻ trên mạng

Hỗ trợ miễn phí trong thời gian của chứng chỉ thậm chí hỗ trợ nhiều loại hướng dẫn khác về iOS/iPadOS

Không như nhiều loại chứng chỉ ở nơi khác. Các chứng chỉ cung cấp bởi TTJB đều hỗ trợ Game Center, HealthKit, VPN, Thông báo đẩy, Siri,...

Cer
Cer

Chính sách & Điều khoản

Trong thời gian bảo hành bạn sẽ nhận được chứng chỉ mới hoặc hoàn lại tiền dựa theo số ngày còn lại của chứng chỉ nếu bị Apple thu hồi. Thời gian trả bảo hành là 2-5 ngày sau khi bị thu hồi

Hãy kiểm tra kĩ thông tin trước khi đăng kí. Do tính chất đặc biệt của chứng chỉ, chúng tôi sẽ không thể hoàn tiền cho bạn sau khi chứng chỉ được tạo

Đối với gói hỗ trợ đổi thiết bị, bạn chỉ được phép đổi thiết bị một lần nếu tiếp tục đổi thiết bị bạn sẽ cần mua chứng chỉ mới. Khi đổi chứng chỉ bạn sẽ cần đợi 2-5 ngày để xử lí.